Úvodní stránka » VOP

Maturitní plesy on-line - Všeobecné podmínky serveru

Podmínky serveru jsou platné od 1. ledna 2013.

1. Úvod

Provozní řád upravuje podmínky používání internetového portálu Maturak.cz. Provozovatelem je Bee4Fun s.r.o., se sídlem nám. Bratří Čapků 1244/6, 370 07 České Budějovice (dále jen provozovatel)

2. Předmět

Portál mohou používat osoby fyzické i právnické, podnikající na základě náležitých oprávnění (dále jen uživatel).

Veškeré informace nacházející se na stránkách jsou informačního charakteru v souvislosti s maturitními plesy, ale provozovatel neodpovídá za jejich správnost a úplnost. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit a doplňovat informace a pravidla provozu bez jakéhokoliv upozornění a uživatel má povinnost průběžně se seznamovat s jejich změnami.

3. Práva a povinnosti uživatelů

Všichni podnikající uživatelé jsou povinni zajistit si potřebná oprávnění a provozovatel poskytující pouze uživatelský a propagační prostor a softwarové prostředí nenese za jejich podnikání odpovědnost.
Přesná pravidla a ceny naleznete ZDE.

Uživatel je povinen používat jediný profil a udržovat ho aktuální. Vytvoření více profilů jedním uživatelem bez souhlasu provozovatele je vážné porušení podmínek serveru. V tomto případě mohou být zrušeny všechny profily uživatele a jeho IP adresa blokována. V případě porušení pravidel serveru si provozovatel vyhrazuje právo profil uživatele omezit nebo upravit dle vlastního uvážení.

Jakákoliv skrytá forma inzerce (např. odkazy v textu a v nadpisech, odkazy v fotografiích, vkládání reklamních sloganů a odkazů do diskuzí a návštěvních knih plesů, vkládání kódu do textu) je zakázána. Provozovatel si vyhrazuje právo jakékoliv tyto vady a přestupky odstranit. Na server je také zakázáno vkládat pornografický či erotický obsah a obsah v rozporu s Listinou základních práv a svobod a osobnostními právy či právy duševního vlastnictví.

Jakákoliv nekorektní snaha uživatele bude v zájmu zachování přehlednosti serveru a dodržování pravidel bez varování korigována a popřípadě smazána. V případě porušení těchto podmínek bude účet uživatele zablokován.

Veškeré restriktivní kroky provozovatel vykonává pouze ve snaze poskytnout všem kvalitní obsah.

Služby poskytované uživateli smějí být poskytovány pouze k legálním účelům. Uživatel odpovídá za vkládané údaje a úkony prováděné na serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou uživatelem v souvislosti s používáním serveru Maturak.cz, ani za škody, které by mohly uživateli vzniknout v souvislosti s užíváním serveru.

Smlouva mezi uživatelem a provozovatelem vzniká až po doručení poplatku provozovateli. Smlouva trvá 6 měsíců od zaplacení. Po uplynutí této doby bude uživatel informován. Pokud znovu nezaplatí poplatek na dalších 6 měsíců, budou údaje o jeho firmě odstraněny z katalogu firem, provozovatel si je však ponechá v databázi a při doplacení poplatku je opět zviditelní.
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši poplatku za zveřejnění údajů ve všech třech variantách.

4. Vyloučení odpovědnosti a záruk

Uživatel používá server na vlastní riziko a bere na vědomí, že internetové prostředí skýtá rizika plynoucí z povahy tohoto média. Přijímá za vlastní rizika spojená s identifikací uživatelů a pravostí jimi uváděných údajů. Uživatel je proto povinen ověřovat si uváděné údaje a musí počítat s opatrností při budování obchodních vztahů. Přes maximální snahu o kontrolu a aktualizaci údajů nenese provozovatel odpovědnost za jejich správnost.

Provozovatel si vyhrazuje právo omezovat funkčnost serveru za účelem vývoje, úprav a údržby a neponese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, nemožnost používat server nebo způsobenou škodu uživateli (ztráta dat, ušlý zisk). Neodpovídá ani za škody vzniklé připojením na cizí servery prostřednictvím odkazů umístěných na serveru Maturak.cz. Provozovatel neručí za žádné informace poskytnuté uživateli serveru.

Provozovatel není povinen kontrolovat relevantnost dat, informací a komunikace mezi jednotlivými uživateli, ale vyhrazuje si právo zasáhnout, pokud odhalí jakékoliv porušení pravidel.

Provozovatel nemůže zaručit optimální kvalitu a rychlost připojení na server.

5. Ochrana osobních dat

Každý, kdo zadává o sobě i o jiných jakékoli údaje v rámci serveru Maturak.cz, uděluje tímto výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, společnosti Bee4fun s.r.o., která je hlavním zprostředkovatelem serveru Maturak.cz, a tedy zpracovatelem osobních údajů, k tomu, že tyto údaje budou v rámci programu umístěného na serveru Maturak.cz zveřejněny, tj. zpřístupněny předem neomezenému okruhu lidí. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla společnosti Bee4fun s.r.o. Společnost Bee4fun s.r.o. se tímto zavazuje po doručení odvolání souhlasu bezodkladně do 48hodin veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze serveru Maturak.cz odstranit.

Každý, kdo zadává o sobě i o jiných lidech jakékoli údaje v rámci serveru Maturak.cz, si je vědom možnosti, že k údajům jím zadaným mohou mít přístup i osoby z jiných států, a jsou s tím srozuměni. Nikdo není oprávněn, společnost Bee4fun s.r.o. nevyjímaje, manipulovat s údaji za účelem svého vlastního obohacení nebo zisku.

Společnost Bee4fun s.r.o. nenese odpovědnost za pravdivost a přesnost osobních údajů zadaných třetími osobami, zpřístupněných v rámci programu umístěného na serveru Maturak.cz, ani za případné zásahy třetích osob do těchto údajů.

Bee4fun s.r.o. se zavazuje osobní údaje zadané v rámci programu umístěného na serveru Maturak.cz neshromažďovat, nezpracovávat, nezveřejňovat ani neposkytovat třetím osobám způsobem, který by byl v rozporu s povahou a účelem tohoto programu.

Nahráním dat, informací, video souborů a fotografií na server Maturak.cz (http://Maturak.cz/) souhlasíte s publikací těchto materiálů na servrech YouTube.com (http://YouTube.com/), Facebook.com (http://Facebook.com/) a Twitter.com (http://Twitter.com/).

6. Autorská práva

Je zakázáno bez souhlasu provozovatele použít, šířit či kopírovat jakoukoliv část serveru jakoukoliv formou. Je také zakázáno technicky zasahovat do funkce a provozu serveru a používat fotografie a materiály ostatních uživatelů bez jejich souhlasu pro svoji potřebu nebo prezentaci.

7. Závěrem

Provozní řád vychází z platných zákonů a právních předpisů České republiky. Uživatel je povinen sledovat změny v provozním řádu a používání serveru po poslední změně je považováno za souhlas s touto změnou.

PŘIHLÁŠENÍ


Automatické přihlašování? Zapomněli jste heslo?

Registrace MATURANT
Registrace FIRMA